Informační sekce – návody, doporučení a jiné informace

Publikace vydané Poradnou

Radek Seifert: Pacient nevidí, pomozte mi! Příručka pro zdravotnický personál (brožura, 20 str.), 2018

Max – život vodicího psa (osvětové leporelo, 8 str.), 2017

Kateřina Kavalírová: Vodicí pes, kompenzační pomůcka pro osoby s těžkým zrakovým postižením (brožura, 88 str.), 2017

Manuál pomoci nevidomým (brožura, 36 str.), 2015

Miroslav Michálek: Žít jako vy anebo rovné příležitosti pro nevidomé (brožura, 70 str.), 2016

Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti (brožura, 100 str.), 2015

Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením (brožura, 126 str.), 2014

Kateřina Kavalírová: Nevidomí ve vaší firmě (brožura, 52 str.), 2012

Jak pomoci nevidomému člověku na ulici? (leták), 2012

Váš nevidomý pacient (brožura, 60 str.), 2010

Kateřina Matysková: Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením (brožura, 60 str.), 2009

Jiří Mojžíšek: Každý problém má řešení aneb netradiční kompenzační prostředky (brožura, 32 str.), 2008

 

Kurzy

Jak na iPhone přes VoiceOver, 2018

 

Rozhovory

Rozhovor MUDr. Václavy van der Mijs s Mgr. Radkem Seifertem z Poradenského centra Okamžiku o potřebách nevidomých pacientů ve zdravotnictví – naplánování návštěvy u lékaře, cesta do nemocnice či na polikliniku, orientace ve zdravotnickém zařízení a hospitalizace

Záznam rozhovoru

Záznam vznikl v rámci předmětu Komunikační dovednosti, který připravila PhDr. Šárka Tomová pro studenty 2. lékařské fakulty. V rámci předmětu se studenti všeobecného lékařství seznamují se zvláštními situacemi, které je při výkonu práce čekají – např. sdělování nepříznivých zpráv apod. Nacvičují si prakticky komunikaci s pacientem, včetně specifických skupin, jako jsou nemocní s poruchami kognitivních funkcí nebo se smyslovým postižením.  

 

Pokud zde nenaleznete, co jste hledali, dejte nám prosím vědět. Samozřejmě uvítáme i tipy, jak naši informační sekci dále rozšířit.