Informační sekce

Na tomto místě naleznete návody, doporučení a jiné informace …

Kurzy

Jak na iPhone přes VoiceOver

 

Rozhovory

Rozhovor MUDr. Václavy van der Mijs s Mgr. Radkem Seifertem z Poradenského centra Okamžiku o potřebách nevidomých pacientů ve zdravotnictví – naplánování návštěvy u lékaře, cesta do nemocnice či na polikliniku, orientace ve zdravotnickém zařízení a hospitalizace

Záznam rozhovoru

Záznam vznikl v rámci předmětu Komunikační dovednosti, který připravila PhDr. Šárka Tomová pro studenty 2. lékařské fakulty. V rámci předmětu se studenti všeobecného lékařství seznamují se zvláštními situacemi, které je při výkonu práce čekají – např. sdělování nepříznivých zpráv apod. Nacvičují si prakticky komunikaci s pacientem, včetně specifických skupin, jako jsou nemocní s poruchami kognitivních funkcí nebo se smyslovým postižením.  

 

Pokud zde nenaleznete, co jste hledali, dejte nám prosím vědět. Samozřejmě uvítáme i tipy, jak naši informační sekci dále rozšířit.