Okamžik, z. ú.

Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4
IČ: 70837791
DIČ: CZ70837791
ID datové schránky: ijxqhsp
Číslo účtu: 6304005/2700
E: okamzik@okamzik.cz

Popis trasy pro nevidomé: 
1. Trasa ze stanice metra Pankrác do Okamžiku
2. Trasa z Okamžiku na stanici metra Pankrác

Budova sídla Okamžiku

Další kontakty

ŘEDITEL, FINANČNÍ A PROVOZNÍ MANAŽER
MgA. David Lobpreis, MBA
T: 241 409 531
734 746 275
E:  d.lobpreis@okamzik.cz

PUBLIC RELATIONS
Mgr. Marie Matějů
T: 220 571 173
733 124 213
E:  m.mateju@okamzik.cz

PROJEKTOVÁ ADMINISTRÁTORKA
Ing. Alexandra Kouřímová
T: 220 571 173
734 746 275
E:  a.kourimova@okamzik.cz

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Vedoucí: Mgr. Jana Vondráčková
T: 233 379 196
775 209 055, 604 841 926
E: dc@okamzik.cz

CENTRUM AKTIVNÍHO ŽIVOTA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
Vedoucí: Bc. Marie Hůrková
T: 233 379 196
775 209 055
E: caz@okamzik.cz

PORADENSKÉ CENTRUM
Vedoucí: Mgr. Hana Dreslerová
T: 233 371 277
774 209 055
E: poradna@okamzik.cz

VIDĚT TVÝMA OČIMA – POMOC DĚTEM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
Vedoucí:  Ing. Šárka Vojtíšková
T: 773 069 630
E:  s.vojtiskova@okamzik.cz

HMATELIÉR – ATELIÉR A DÍLNA HMATOVÉHO MODELOVÁNÍ
Vedoucí:  Ing. Šárka Vojtíšková
T: 773 069 630
E:  s.vojtiskova@okamzik.cz