Usilujeme o sbližování neziskového a komerčního sektoru a směřujeme k dlouhodobé spolupráci s našimi partnery. 

Různé možnosti a výhody spolupráce:

• spojení jména Vaší firmy s dobrou věcí
• deklarace firemní zodpovědnosti
• možnost snížení daňového základu
• propagaci Vaší firmy na našich internetových stránkách www.okamzik.czv místech našich akcí a na tištěných materiálech Okamžiku
• bezplatné dodání námi vydaných publikací (vhodné jako dárky pro Vaše zaměstnance či obchodní partnery)
• možnost uspořádání seminářů o kontaktu a komunikaci s lidmi se zrakovým postižením pro pracovníky Vaší firmy
• účast na našem dobrovolnickém programu
• účast na benefičním koncertě a ostatních akcích Okamžiku
• možnost stanovit si Okamžik firemní Charitou roku.

Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Marii Matějů: T:  733 124 213.