Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí

Podporujeme rodiče s těžkým zrakovým postižením při vzdělávání a celkovém rozvoji jejich dětí od 3 do 15 let prostřednictvím pravidelné pomoci odborných asistentů především z řad studentů VŠ/VOŠ. Touto oblastí se zatím žádná organizace poskytující služby nevidomým komplexně nezabývá, a jsou tak pro cílovou skupinu zcela ojedinělé.

Náplní spolupráce jsou činnosti, při kterých asistent poskytuje nevidomému rodiči podporu a zrakovou kontrolu v následujících aktivitách:

 • vypracovávání a kontrola domácích úkolů s dětmi, příprava na vyučování;
 • zpřístupňování informací v tištěné i elektronické podobě (orientace na webových stránkách školy, práce se školním softwarovým systémem, přihlašování na kroužky, přihlašování/odhlašování obědů…);
 • kontrola správných návyků dítěte, grafomotorika (držení těla, držení tužky, nácvik psaní…);
 • nácvik jemné a hrubé motoriky, nácvik vizuálních praktických dovedností s dítětem (navlékání korálků, vystřihování…);
 • podpora základních pohybových dovedností dítěte (házení/chytání míče…);
 • digitalizace textů, označování školních pomůcek a podkladů pro učení rodiče s dítětem;
 • doprovody při nákupu a obstarávání školních pomůcek, doprovody na třídní schůzky;
 • pomoc s přípravou na kroužky a zájmové aktivity;
 • pomoc při logopedických cvičeních aj.

Vedle spolupráce s odborným asistentem může rodič operativně využívat i distanční pomoc koordinátora projektu, a to zejména při následujících činnostech:

 • zraková pomoc při vyplňování formulářů a dotazníků;
 • pohyb a orientace na webových stránkách školy nebo ve školním softwarovém systému;
 • nákup pomůcek a učebnic přes internet.

Podpora je klientům nabízena zdarma. Nejedná se o sociální službu.

 

               

Na začátku uzavření škol toho moc nebylo, ale teď nám toho dávají už více, každý týden minimálně tři stránky písanky, kde je důležité, aby se to dcera učila rovnou pod dohledem správně, kdyby si zafixovala nějaký špatný návyk, už by se to potom špatně přeučovalo. Různé pracovní listy většinou zvládáme samostatně a asistentce dáváme jen ke kontrole, jak je to napsané. Dále každý týden nějaké vyrábění, různá hodně grafická cvičení z angličtiny, každý týden vyplňování hodnocení dítěte… Je toho dost, co bychom bez asistentky jen těžko zvládali.

Ohlédnutí za rokem 2022

 • 536 hodin individuální spolupráce rodin s odbornými asistentkami
 • 9 zapojených rodin
 • 7 nově vyškolených odborných asistentek, 8 aktivních odborných asistentek za celý rok
 • 1 výcvik odborných asistentů, 2 supervize

 

T: 733 714 994; E: pomocrodinam@okamzik.cz A: Na Strži 1683/40, Praha 4-Krč

Kontakty

Lidé v Okamžiku