Odborné besedy

Odborné besedy probíhají v rámci skupinového poradenství a slouží především k získání nových znalostí a zkušeností. Přednášejícími jsou nevidomí i vidící odborníci na daná témata.

Pro pravidelné informace o chystaných besedách se můžete přihlásit k elektronickému zasílání pozvánek na aktuální akce. Klientům je na vyžádání poskytnut doprovod od MHD do Poradenského centra a zpět.

Akce jsou přednostně určeny osobám se zrakovým postižením, vidící osoby se mohou účastnit jako doprovod.

V roce 2021 jsme uskutečnili tyto besedy:

Haptické mapy v praxi aneb Prahou s mapou

Beseda s lektory Ateliéru asistivních technologií Mgr. Radkem Seifertem a Mgr. Petrem Červenkou o způsobu, jak si pomocí hmatové mapy naplánovat výlet a jak ho také v praxi uskutečnit. Procházka do oblasti Újezdu a Kampy a ověření představy získané na základě mapy přímo v terénu.

Jak být sebejistým a pohodovým rodičem

Beseda s psycholožkou Mgr. Pavlou Kouckou o uvolněném rodičovství, hledání rovnováhy mezi bezpečností a svobodou dítěte, přijímání pomoci od okolí a o práci s vlastními pochybnostmi a obavami.

Hodinky Apple Watch a nevidomí uživatelé

Beseda s lektorem Mgr. Radkem Seifertem o tom, co hodinky Apple Watch přináší lidem se zrakovým postižením, komu se vyplatí, komu ne, jaké jsou jejich hlavní funkce nebo nakolik fungují nezávisle na telefonu.

Co je a není diskriminace

Beseda s nevidomou lektorkou Mgr. Nicole Fryčovou o situacích, kdy se může člověk se zrakovým postižením cítit znevýhodněn a jak rozlišit, zda se jedná o diskriminaci nebo zda dané chování již za diskriminace považovat nelze a jak na tyto situace reagovat.

Okamžik se Zoomem?

Zkušební skupinová online schůzka s možností vyzkoušet si připojení v programu ZOOM. Poradenské centrum v reakci na epidemiologickou situaci (covid-19) zařadilo do svých plánů besedy a diskuzní setkání, která probíhají v online formě. Klientům byly poskytnuty informace o programu, instrukce k ovládání a podpora po telefonu během přihlašování a průběhu schůzky. 

Zpřístupňování památek nevidomým návštěvníkům

Online beseda, která volně navázala na prohlídku hmatového modelu Památníku na Vítkově v roce 2018. Mgr. Radek Seifert se během besedy zaměřil na téma proč cestovat beze zraku, cesta jako zážitek a zdroj poznání, přístupnost informací v cestovním ruchu, přístupnost památek a pomůcky na cestách.

 

V roce 2020 jsme uskutečnili tyto besedy:

Od Disku k Téčku aneb čtvrtstoletí asistivních technologií v Čechách a na Moravě

Beseda s lektory Janem Šnyrychem a Radkem Seifertem o vývoji techniky pro zrakově postižené. Přibližně od poloviny devadesátých let minulého století pronikají do našich životů speciální zařízení a programy, které dnes označujeme jako asistivní technologie.

Jak se žije se zrakovým postižením v zahraničí?

Beseda s nevidomou zpěvačkou Pavlou Flámovou o jejím zájmu o stylovou interpretaci staré hudby, o jejím současném životě a pedagogickém působení ve švýcarské Basileji. Atmosféra byla podtrhnuta poslechem hudebních ukázek z repertoáru této nadané sopranistky.

Audioknížky a audiočtení

Diskuzní setkání nad tématem, kde a jak získat audioknížky, jak je poslouchat, a také jak si je případně vyrobit z textových dokumentů. Vítány byly vlastní zkušenosti s posloucháním i stahováním literatury. Součástí besedy byla i ukázka přenosného MP3 přehrávače Sovereign USB a diktafonu Eltrinex ve starší i nejnovější verzi A1.

Arteterapie hlínou

Beseda s dlouholetou lektorkou Hmateliéru – ateliéru a dílny hmatového modelování Pavlou Vaňkovou o tom, že hlína je úžasný materiál, který se proměňuje pod našimi doteky. Svými myšlenkami můžeme do hlíny vtisknout příběh. Člověku se zrakovým postižením může dát  práce s hlínou možnost znovu se napojit na vizuální svět. Metodou hmatového modelování – bez použití špachtlí, či jiných sochařských nástrojů vzniká ojedinělé výsledné dílo, které je tvořeno pouze našimi dotyky.