Poskytnutí služeb zdarma

Vítáme nabídky firem, jejichž služeb bychom mohli využít. Jedná se například o tisk propagačních materiálů, výrobu spotů či grafických návrhů, pomoc s podobou webových stránek, bezplatné poskytnutí prostor pro konání našich akcí, výstav, setkání našich klientů s dobrovolníky aj., zajištění občerstvení na tyto akce či použití Vašich produktů jako cen v soutěžích apod.

Forma věcného daru

Rádi od Vás přijmeme materiální podporu pro zlepšení chodu naší organizace. Například kancelářské vybavení (nábytek, kancelářské potřeby, počítače, tonery atd.), software aj. I v tomto případě je samozřejmostí vystavení darovací smlouvy na věcný dar.

 

Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Marii MatějůT: 733 124 213.