Jsme pražská nezisková organizace, která již od roku 2000 pomáhá lidem se zrakovým postižením v různých oblastech jejich života prostřednictvím dvou státem registrovaných sociálních služeb a dalších projektů. Náš záměrně nepočetný tým vidících i nevidomých lidí spojuje chuť vymýšlet a realizovat projekty pro lidi se zrakovým postižením.

Od roku 2004 provozujeme pro nevidomé největší akreditované dobrovolnické centrum. Dále poskytujeme odborné sociální poradenství, pořádáme besedy a vydáváme knihy a jiné publikace související se zdravotním postižením.

V rámci dalších našich projektů organizujeme doprovázení a asistenci nevidomým dětem, nabízíme podporu nevidomým rodičům při vzdělávání jejich dětí a propagujeme uměleckou tvorbu lidí se zrakovým postižením.

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

 

Posláním Okamžiku je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních, osvětových a jiných aktivit.