Jsme zavedená nezisková organizace působící na území hl. města Prahy. Již třiadvacátým rokem pomáháme lidem se zrakovým postižením při jejich začleňování do běžného života, a to prostřednictvím dvou sociálních služeb a dalších projektů. Od roku 2001 provozujeme největší dobrovolnické centrum pomoci nevidomým, poskytujeme odborné sociální poradenství a podporu při ztrátě zraku. Dále organizujeme pomoc nevidomým rodičům při vzdělávání jejich dětí a v rámci Centra aktivního života pořádáme pro lidi se zrakovým postižením jednorázové i pravidelné vzdělávací akce, volnočasové aktivity a poskytujeme jim individuální podporu. Jsme záměrně nepočetný tým vidících i nevidomých lidí, které spojuje chuť vymýšlet a realizovat projekty šité na míru lidem se zrakovým postižením.

Naše vize

Naší vizí je kvalitní, samostatný a plnohodnotný život lidí se zrakovým postižením.

Naše hodnoty

Profesionalita, jedinečnost, podpora a aktivizace, empatie, osobní přístup

Naše poslání

Posláním organizace Okamžik, z. ú. je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních, vzdělávacích a osvětových aktivit.

Naše cíle

Usilujeme o to být organizací, která:
• má upevněnou pozici kvalitního a stabilního poskytovatele sociálních, dobrovolnických a návazných služeb;
• má udržitelný systém financování a je aktivní při hledání nových podporovatelů;
• flexibilně reaguje na potřeby a podněty klientů a na jejich základě zlepšuje a inovuje svou činnost;
• klade důraz na vzájemnou spolupráci všech svých služeb a usiluje o komplexnost jejich nabídky;
• je důvěryhodným partnerem našim klientům a respektovaným subjektem v oblasti tématiky zrakového postižení


Z Historie Okamžiku

2000 15. 6. byl založen Okamžik jako občanské sdružení.
2001 Vznikl program osobní asistence pro nevidomé zajišťované profesionálně vedenými dobrovolníky.
2003 Zahájili jsme dva nové projekty: Poradna pro otázky samostatného života nevidomých a Svépomocná knihovna pro nevidomé.
2004 Jako první v ČR jsme pro dobrovolnický projekt zaměřený na oblast pomoci zrakově postiženým získali akreditaci Ministerstva vnitra.
2006 Získali jsme dva granty z prostředků Evropské unie (tzv. globální grant na rozvoj organizace z ESF a grant na osvětový projekt Nevidomí mezi námi z Transition Facility). Zahájili jsme projekt Osobní asistence pro děti se zrakovým postižením.
2007 Služby poskytované naším dobrovolnickým centrem a poradnou byly zaregistrovány jako sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb.
2010 Odstartovali jsme třicetiměsíční projekt Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha Adaptabilita.
2013 Zahájili jsme realizaci dvouletého evropského projektu Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na pracovní trh.
2015 Zahájili jsme další evropský desetiměsíční projekt Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze.
2016 Rozšířili jsme nabídku našich služeb o Centrum aktivního života zrakově postižených.
2020 Zahájili jsme projekt Podpora nevidomých rodičů a dětí.

Jsme členy

Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Krajské sítě sociálních služeb hl. m. Prahy na období 2022-2024 – součástí sítě jsou dvě registrované sociální služby Poradenské centrum a Centrum aktivního života zrakově postižených
Pracovních skupin sociálních odborů vybraných městských částí Prahy a Ministerstva vnitra ČR

Jsme signatáři

Memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím
Etického kodexu fundraisingu