Jsme zavedená pražská nezisková organizace, která již od roku 2000 pomáhá lidem se zrakovým postižením v různých oblastech jejich života prostřednictvím dvou státem registrovaných sociálních služeb (Centrum aktivního života zrakově postižených a Poradenské centrum) a dalších projektů. Od roku 2004 koordinuje největší dobrovolnické centrum zaměřené na pomoc nevidomým a dále nabízí pomoc nevidomým rodičům při vzdělávání a rozvoji jejich dětí a propaguje uměleckou tvorbu lidí se zrakovým postižením. Náš záměrně nepočetný tým vidících i nevidomých lidí spojuje chuť vymýšlet a realizovat projekty šité na míru lidem se zrakovým postižením.

Okamžik je členem

Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Krajská síť sociálních služeb hl. m. Prahy na období 2022–2024 – součástí sítě jsou dvě registrované sociální služby Poradenské centrum a Centrum aktivního života zrakově postižených
Regionální dobrovolnické centrum hl. m. Prahy (provozované Letokruhem, z.ú.)
Pracovní skupiny sociálních odborů vybraných městských částí Prahy a Ministerstva vnitra ČR
Národní dobrovolnické centrum Hestia

Okamžik je signatářem

Memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím
Etického kodexu fundraisingu

Posláním Okamžiku je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních, osvětových a jiných aktivit.