Proškolujeme a koordinujeme dobrovolníky, kteří pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením při různorodých aktivitách. Služba je určena pro klienty s těžkým zrakovým postižením starším 18 let a je realizována na území Prahy, případně v blízkém okolí.

Od roku 2004 je náš projekt Dobrovolnického centra akreditovaným dobrovolnickým programem u Ministerstva vnitra ČR. Dnes je nejvyužívanějším dobrovolnickým programem pro dospělé nevidomé.

Jednorázové doprovody

Dobrovolníci dle svých časových a místních možností nabízejí jednorázovou vizuální pomoc při doprovodech různých klientů. Nejčastěji se jedná o doprovázení a další pomoc při cestách k lékaři, na nákup, na úřad, při obstarávání nejrůznějších služeb, ale také na procházku nebo kulturní či sportovní akci.
Před každým doprovodem dojedná pracovník Dobrovolnického centra s klientem trasu doprovodu, jeho náplň, délku trvání a další údaje tak, aby mohl dobrovolníka informovat o konkrétních okolnostech doprovázení.

 

Minulou středu mě doprovázel jeden z vašich dobrovolníků. Vše proběhlo bez problému. Dobrovolnice na mě čekala v domluvený čas na autobusovém nádraží a doprovodila mě tam, kam jsem potřebovala. Pak pro mě i v domluvený čas přišla a doprovodila mě na autobus. Šlo se mi s ní velmi dobře a ve všem se mi přizpůsobila. Dobrovolnice byla velmi příjemná a kromě doprovodu jsem si s ní i skvěle popovídala.

Dlouhodobá spolupráce klienta s dobrovolníkem

Alternativní text

Tato forma pomoci spočívá v pravidelné spolupráci stálé dvojice dobrovolník/klient, ve které dobrovolník napomáhá klientovi v realizaci některé z následujících činností:

 • volnočasové aktivity (kultura, společenský život, sport atd.)
 • činnosti související se studiem či zaměstnáním klienta (doprovody a vizuální pomoc na úřadech, scanování, vyhledávání textů, vyhledávání na internetu atd.)
 • vizuální pomoc při zabezpečování běžných záležitostí (nákupy, třídění předmětů, korespondence atd.)
 • péče o rodinu (vizuální pomoc nevidomým rodičům při různých aktivitách s dětmi)

Potenciální dvojice se poprvé setkává pod vedením pracovníka Dobrovolnického centra.

Četnost setkávání spolupracující dvojice je různá, záleží na potřebách klienta a možnostech dobrovolníka. V průměru se jedná o 2 setkání měsíčně v rozsahu 2 až 3 hodiny.

S dobrovolnicí jsme se během měsíce sešly třikrát, celkem asi 8 hod. společně stráveného času. Kromě jiných aktivit jsme konečně oslavily 15 let naší spolupráce. Bylo to jedno z nejhezčích setkání. Dobrovolnici můžu jedině chválit za její pečlivost, diskrétnost, ochotu a přátelský vztah.

 Naše služba není vhodná pro klienty

 • bez pomoci další osoby nezvládající běžnou komunikaci s pracovníky služby a s dobrovolníky
 • samostatně nezvládající proces objednání a realizování doprovodu a spolupráce
 • nezvládající pro omezení mobility bezpečný doprovod dobrovolníkem
 • vykazující známky agresivního nebo sexuálně obtěžujícího jednání a působící podnapilým dojmem

Ohlédnutí za rokem 2023

 • služby Dobrovolnického centra využilo celkem 130 klientů s těžkým zrakovým postižením
 • v programu dlouhodobé spolupráce strávili dobrovolníci s klienty celkem 5253 hodin, z toho 4547 osobně a 706 na dálku (zejména telefonicky)
 • zajistili jsme 648 jednorázových doprovodů v celkovém rozsahu 818 hodin
 • vyškolili jsme 31 nových dobrovolníků
 • průměrný počet aktivních dobrovolníků byl 140

 

T: 775 209 055, 604 841 926; E: dc@okamzik.cz; A: Na Strži 1683/40, Praha 4-Krč

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00-17.00, pátek 9.00-13.00

Kontakty

Lidé v Okamžiku