Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům!

Veřejná podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo kultury ČR

Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 4

Městská část Praha 5

Městská část Praha 8

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Nadace a nadační fondy

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška (Projekty realizované v roce 2020 za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška: Dobrovolnické centrum, výše nadačního příspěvku: 250 000 Kč;  Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí, výše nadačního příspěvku: 200 000 Kč;  Aktivně Poslepu – Centrum aktivního života, výše nadačního příspěvku: 54 000 Kč)

EPP pomahejpohybem.cz

Nadace Leontinka

Nadace J&T

Nadace Člověk člověku

Nadace ČEZ

Nadační fond Veolia

Nadační fond Mathilda

Nadační fond právní pomoci

Firemní dárci

MTE s.r.o. 

Elekta, s. r. o. 

DiaMedics s.r.o.

Novatin s.r.o.

DIABETOLOGICKÁ A ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MILAN KVAPIL, S.R.O.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.- Dr. Max

Dianek s.r.o 

Marjána s.r.o.

ČEPS, a.s.  – darcovský program

Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Micromix,spol. s.r.o.

Profisídla.cz s.r.o.

Materiální podpora a spolupráce

Brimo.cz

WorkMed s.r.o. 

Neviditelná výstava 

BuduPomahat.cz 

LMC s.r.o.

Společnost Praha fotografická, z.s.

Individuální dárci

Věra Bukociová, Adriana Fico, Lenka Hodíková, Martin Honc, Jiří Juchelka, Šimon Kříž, Lucie Kutinová, Dominik Mališ, Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Radek Nehéz, Dana Prusíková, Vít Roček, Zdeněk Rušový, Jan Šebek, Zuzana Šípková, Jan Vidim