Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům!

Veřejná podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 4

Městská část Praha 5

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Nadace a nadační fondy

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška (Projekt realizovaný v roce 2021 za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška: Dobrovolnické centrum, výše nadačního příspěvku: 120 000 Kč)

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška (Projekt Mimořádná pomoc se zajištěním bezpečnosti realizovaný v roce 2021 za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška: výše nadačního příspěvku: 59 040 Kč)

Nadace Leontinka

Nadace J&T

Nadace Člověk člověku

Nadace ČEZ

Nadační fond Veolia

Firemní dárci

ČEPS, a.s.  – dárcovský program

DiaMedics s.r.o.

Elekta, s. r. o. 

Labyront.cz

MICRONIX, spol. s r.o.

Milan Kvapil, s.r.o.

MTE spol. s r.o.

Mundipharma 

Novatin s.r.o.

Novo Nordisk Czech Republic

Paketo group s.r.o.

Posters.cz

Profispolečnosti.cz

Raiffeisen Bank, a.s.

Materiální podpora a spolupráce

ATELION, Ateliér asistivních technologií Střediska ELSA, ČVUT

Beadgame a. s.

Brimo.cz

BuduPomahat.cz 

Domatex & České látky

GOLDEN WAY spol. s r.o. – Koření od Antonína

Gorenje

LMC s.r.o.

Marvil, s.r.o.

Nakladatelství Portál s.r.o.

Neviditelná výstava

Společnost Praha fotografická, z.s.

Učíme se rádi

Woodendreams.cz

WorkMed s.r.o. 

Individuální dárci

Věra Bukociová, Ondřej Byčiště, Adriana Fico, Lenka Hodíková, Martin Honc, Jiří Juchelka, Šimon Kříž, Lucie Kutinová, Dominik Mališ, Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Radek Nehéz, Katarína Pakšiová, Dana Prusíková, Vít Roček, Zdeněk Rušový, Dagmar Schulzová, Jan Šebek, Zuzana Šípková, Jan Vidim, Eva Vidmanová a další, kteří nás podpořili prostřednictvím portálu DARUJME.CZ.