Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům!

Veřejná podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo kultury ČR

Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 4

Městská část Praha 5

Městská část Praha 8

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Nadace a nadační fondy

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška (celková výše nadačního příspěvku 2 720 000 Kč)

Nadace Leontinka

Nadace Komerční banky a.s. – Jistota 

Nadace J&T

Nadace Člověk člověku

Nadace ČEZ

Nadační fond Veolia

Nadační fond Mathilda

Nadační fond právní pomoci

Firemní dárci

MTE s.r.o. 

Elekta, s. r. o. 

DiaMedics s.r.o.

Novatin s.r.o.

DIABETOLOGICKÁ A ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MILAN KVAPIL, S.R.O.
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.- Dr. Max

Dianek s.r.o 

Marjána s.r.o.

Čeps – darcovský program

Dr. MAX – ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Materiální podpora a spolupráce

WorkMed s.r.o. 

Neviditelná výstava 

BuduPomahat.cz 

LMC s.r.o.

Individuální dárci

MUDr. Lenka Hodíková, Šimon Kříž, Lucie Kutinová, Dominik Mališ, Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Radek Nehéz, Dana Prusíková, Zdeněk Rušový, Jan Šebek, Zuzana Šípková, Jan Vidim