Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům!

Veřejná podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo kultury ČR

Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 4

Městská část Praha 5

Městská část Praha 8

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Nadace a nadační fondy

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška (Projekty realizované v roce 2019 za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška: Dobrovolnické centrum, výše nadačního příspěvku: 300 000 Kč; Hmateliér – ateliér a keramická dílna pro nevidomé a prezentace jejich tvorby, výše nadačního příspěvku. 150 000 Kč; Vidět tvýma očima – pomoc dětem se zrakovým postižením, výše nadačního příspěvku: 350 000 Kč)

Nadace Leontinka

Nadace Komerční banky a.s. – Jistota 

Nadace J&T

Nadace Člověk člověku

Nadace ČEZ

Nadační fond Veolia

Nadační fond Mathilda

Nadační fond právní pomoci

Firemní dárci

MTE s.r.o. 

Elekta, s. r. o. 

DiaMedics s.r.o.

Novatin s.r.o.

DIABETOLOGICKÁ A ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MILAN KVAPIL, S.R.O.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.- Dr. Max

Dianek s.r.o 

Marjána s.r.o.

ČEPS, a.s.  – darcovský program

Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Micromix,spol. s.r.o.

Profisídla.cz s.r.o.

Materiální podpora a spolupráce

WorkMed s.r.o. 

Neviditelná výstava 

BuduPomahat.cz 

LMC s.r.o.

Společnost Praha fotografická, z.s.

Individuální dárci

MUDr. Lenka Hodíková, Šimon Kříž, Lucie Kutinová, Dominik Mališ, Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Radek Nehéz, Dana Prusíková, Zdeněk Rušový, Jan Šebek, Zuzana Šípková, Jan Vidim