Zpřístupňování užívání Apple iPhone nevidomým uživatelům I a II

V průběhu dvou navazujících projektů (2016-2018) jsme vytvořili audio a video verze kurzů „Jak na iPhone přes VoiceOver“ a „Jan na iPhone přes VoiceOver pro pokročilé uživatele“. Oba kurzy jsou přístupné na našem našem YouTube kanálu. Zde se stávající i budoucí zrakově postižení uživatelé telefonů Apple iPhone naučí v jednotlivých kapitolách samostatně zvládat základní ovládací prvky telefonu i využívat jeho náročnější funkce či aplikace. Zcela nevidomí uživatelé slyší při výkladu a předvádění jednotlivých funkcí kromě podrobného slovního popisu instruktora také přímé reakce hlasového výstupu telefonu. Vidící pomocníci nevidomých a uživatelé se zbytky zraku mohou navíc sledovat obrazovku telefonu a ovládací gesta. K dispozici je i audio verze všech lekcí, která je mobilnější a využitelná např. na mp3 přehrávačích. Kurzy mohou sloužit také jako podpůrný materiál pro lektory práce se složitými kompenzačními pomůckami.

Video kurzy ke zhlédnutí zde.

Audio kurzy na vyžádání na e-mailu b.hruskova@okamzik.cz

Projekt „Zpřístupňování užívání Apple iPhone nevidomým uživatelům“ byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze

Projekt byl zahájen v lednu 2015 a ukončen v říjnu 2015. Nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým účastníkům z Prahy přinesl různé formy pomoci, jako jsou koučování a poradenství při vstupu na pracovní trh, vzdělávání pro konzultanty začleňování nevidomých a tréninkové práce pro ně a pro lektory a řemeslníky hmatového modelování. Na projektu se podíleli zkušení kouči, poradenští pracovníci a lektoři z různých oblastí. Projekt probíhal v dílně hmatového modelování –  Hmateliéru a v dalších prostorách Okamžiku, ale i v různých institucích a firmách a školách, pro které klienti projektu připravili návrhy bezbariérových opatření a proškolili jejich zaměstnance v otázkách praktické komunikace a doprovázení nevidomých. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha – Adaptabilita financovaného z Evropského sociálního fondu. Prospěl nejen cca 30 klientům, ale i řadě institucí, firem a široké veřejnosti tím, že posunul téma začleňování nevidomých opět o krok vpřed.

 

 Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na pracovní trh

Projekt byl zahájen v lednu 2013 a ukončen v prosinci roku 2014. Cílem projektu bylo zlepšení situace na trhu práce těch osob s těžkým zrakovým postižením, které se sami snaží o vstup na trh práce nebo o udržení svého pracovního místa či jiného dílčího pracovního uplatnění. Více než šedesát klientů projektu mělo možnost využít individuální podporu při hledání zaměstnání nebo k udržení stávajícího místa, účastnit se různých kurzů, seminářů a workshopů. Projekt také nabídl možnost dalšího vzdělávání a tréninkového uplatnění v profesi řemeslník a lektor hmatového modelování v Hmateliéru – ateliéru a dílně hmatového modelování a přinesl nové zkušenosti pro ty klienty, kteří se zapojili do tréninkové práce v profesi konzultant začleňování nevidomých. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

 Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením

V srpnu 2012 ukončilo sdružení Okamžik projekt „Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením“. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha- Adaptabilita financovaného z Evropského sociálního fondu. V odborných kurzech byli proškoleni nevidomí lektoři, konzultanti a řemeslníci, kteří nadále využívají získané znalosti v praxi. Lektoři prostřednictvím besed a seminářů ve školách a dalších institucích seznamují veřejnost s problematikou života beze zraku a konzultanti nabízejí firmám možnost testování bezbariérovosti prostředí z hlediska potřeb nevidomých. K dané problematice vydal Okamžik brožuru Nevidomý ve vaší firmě. Řemeslníci a lektoři hmatového modelování vyrábějí originální keramiku a mohou s technikou hmatového modelování seznamovat nevidomé i širší veřejnost.