Pravidla služby

Případné stížnosti a podněty na kvalitu nebo způsob poskytování služby je možné podávat dle následujícího postupu: Stížnosti a podněty .