Pravidla dobrovolnického programu

Jednorázové doprovody

V rámci jednorázových doprovodů pracovníci DC zajišťují klientovi jednorázovou nebo opakovanou vizuální pomoc dobrovolníka. Nejčastěji se jedná o doprovázení a další pomoc při cestách k lékaři, na nákup, na úřad, při obstarávání nejrůznějších služeb, ale také na procházku nebo kulturní či sportovní akci.

Dobrovolníci nespolupracují pravidelně s jedním klientem, ale vykonávají různé doprovody podle svých možností (časových a místních). Úspěšnost zajištěných objednávek je kolem 94 %.

Dlouhodobá spolupráce dvojice klient/dobrovolník

Program spočívá v pravidelné spolupráci stálé dvojice nevidomý klient/dobrovolník. Dobrovolník poskytuje klientovi podporu a zrakovou kontrolu např. při volnočasových aktivitách (sport, kultura, společenský život), při studiu, činnostech souvisejících se zaměstnáním klienta (vyhledávání textů), při péči o rodinu (aktivity s dítětem) nebo vizuální pomoc při zabezpečování běžných potřeb (nákupy, návštěvy úřadů, třídění předmětů, vyřizování korespondence apod.).

Četnost setkávání spolupracující dvojice je v průměru 2x měsíčně v rozsahu 2 až 3 hodiny.

V tomto programu spolupracuje Dobrovolnické centrum s Centrem aktivního života, které podporuje klienta.

 

Poučení o evidenci a zpracování osobních údajů a Pravidla spolupráce s dobrovolníkem ke stažení ve formátu pdf nebo txt. 

Pravidla jednorázových doprovodů ke stažení ve formátu pdf nebo txt.