Jak se stát dobrovolníkem

Od prvního kontaktu k dobrovolnické činnosti

Nejprve si zkuste sami pro sebe zodpovědět tyto otázky: 

Dosáhl/a jsem věku 18 let?
Mohu svému proškolení věnovat potřebných 14 hodin v několika různých dnech?
Budu mít čas setkávat se s klientem alespoň jednou za měsíc, a to dlouhodobě?
Jsem ochoten/na předložit v dobrovolnickém centru výpis z rejstříku trestů a sdělit potřebné údaje o sobě?
Mohu splnit povinnost zúčastnit se alespoň jedné supervize nebo jiné akce Okamžiku v prvních devíti měsících své dobrovolnické služby? 

Pokud jste na každou z otázek odpověděli ANO, pokračujte dále.

 1. Kontaktujte Dobrovolnické centrum, kde se společně domluvíme na termínu úvodní schůzky v Okamžiku.
 2. Úvodní schůzka slouží k tomu, abychom se vzájemně poznali a abychom Vám blíže představili naše aktivity, do kterých se jako dobrovolník budete moci zapojit.
 3. Výcvik dobrovolníků je složen ze třech na sebe navazujících částí. Každá část trvá 3 hodiny a koná se ve všední dny od 17 do 20 hodin v klubovně Okamžiku.
  1. část je vedena jako seminář s nevidomým lektorem na téma zrakové postižení, jeho důsledky pro život a způsoby jejich překonávání, objasnění vybraných pojmů, obecné zásady komunikace s nevidomým.
  2. část je zaměřena na praktický nácvik doprovázení nevidomých a další pomoci v interiéru i exteriéru.
  3. část je skupinovou diskusí nad tématy motivace, obav, vyjasnění rolí a dalších aspektů dobrovolnictví a práce s nevidomými.
 4. Zkušební doprovod nevidomého lektora Vám umožní v praxi vyzkoušet získané dovednosti. Úspěšně zvládnutý doprovod je pro nás zároveň informací, že se můžete zapojit do programu.
 5. Závěrečná schůzka je posledním krokem k tomu, abyste se stali dobrovolníkem. Společně na ní zhodnotíme průběh přípravy a podepíšeme s Vámi smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti.

   

 

Aktuální termíny výcviků pro dobrovolníky v roce 2024

Září/říjen:

 1. část: středa 18. září  2024 (od 17 do 20 hodin)
 2. část: středa 25. září  2024 (od 17 do 20 hodin)
 3. část: středa  2. října  2024 (od 17 do 20 hodin)

Výcvik se koná v klubovně Okamžiku (Na Strži 40, Praha 4).