Forma podpory dobrovolníků

Supervize dobrovolníků

Supervize je setkáním dobrovolníků se supervizorem, na kterém mají dobrovolníci v chráněném prostředí možnost sdílet svoje zkušenosti a zážitky z dobrovolnictví.

Setkání vede supervizorka Mgr. Kateřina Štanderová, která má sama bohaté zkušenosti z oblasti dobrovolnictví. Supervize má svá pravidla, např. diskrétnost, názorovou rovnoprávnost, otevřenost, předem domluvené časové vymezení pro jednotlivé příspěvky.

V případě potřeby nabízíme dobrovolníkům i možnost supervize individuální.

Pojištění dobrovolníků

Pro dobrovolníky zapojené v dobrovolnickém programu sjednáváme pojištění pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění se vztahuje na dobu strávenou s klientem, a to jak v případě jednorázového doprovodu, tak při setkáních v rámci dlouhodobé spolupráce s klientem.

Vánoční setkání klientů a dobrovolníků

V prosinci pravidelně pořádáme komunitní setkání spojené s kulturním programem a oceněním vybraných dobrovolníků.

Možnost dalšího rozvoje

Zapojeným dobrovolníkům nabízíme možnost účasti na některých z akcí Centra aktivního života zrakově postižených, např. workshopy bubnování nebo letní komunitní setkání klientů a dobrovolníků.