Projekt byl zahájen v lednu 2013 a ukončen v prosinci roku 2014. Cílem projektu bylo zlepšení situace na trhu práce těch osob s těžkým zrakovým postižením, které se sami snaží o vstup na trh práce nebo o udržení svého pracovního místa či jiného dílčího pracovního uplatnění. Více než šedesát klientů projektu mělo možnost využít individuální podporu při hledání zaměstnání nebo k udržení stávajícího místa, účastnit se různých kurzů, seminářů a workshopů. Projekt také nabídl možnost dalšího vzdělávání a tréninkového uplatnění v profesi řemeslník a lektor hmatového modelování v Hmateliéru – ateliéru a dílně hmatového modelování a přinesl nové zkušenosti pro ty klienty, kteří se zapojili do tréninkové práce v profesi konzultant začleňování nevidomých. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha – Adaptabilita.