Projekt byl zahájen v lednu 2015 a ukončen v říjnu 2015. Nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým účastníkům z Prahy přinesl různé formy pomoci, jako jsou koučování a poradenství při vstupu na pracovní trh, vzdělávání pro konzultanty začleňování nevidomých a tréninkové práce pro ně a pro lektory a řemeslníky hmatového modelování. Na projektu se podíleli zkušení kouči, poradenští pracovníci a lektoři z různých oblastí. Projekt probíhal v dílně hmatového modelování –  Hmateliéru a v dalších prostorách Okamžiku, ale i v různých institucích a firmách a školách, pro které klienti projektu připravili návrhy bezbariérových opatření a proškolili jejich zaměstnance v otázkách praktické komunikace a doprovázení nevidomých. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha – Adaptabilita financovaného z Evropského sociálního fondu. Prospěl nejen cca 30 klientům, ale i řadě institucí, firem a široké veřejnosti tím, že posunul téma začleňování nevidomých opět o krok vpřed.