Hmateliér – podpora kulturních aktivit osob se zrakovým postižením

Prostřednictvím nejrůznějších kulturních aktivit a činností se snažíme podporovat tvořivost nevidomých a přispívat k jejich integraci do běžné společnosti.

Naším cílem je i přispívat k pozitivnímu vnímání nevidomých veřejností prostřednictvím prezentací jejich řemeslných a uměleckých výrobků na výstavách a trzích.

Hmateliér – ateliér a keramická dílna hmatového modelování pro nevidomé

Provoz keramické dílny  byl k 31. 12. 2019 ukončen.

  • výuka práce s hlínou speciální „Axmanovu technikou hmatového modelování pro zrakově
  • postižené“ i jinými formami řemeslně výtvarné práce přizpůsobené přirozeným hmatovým schopnostem nevidomých
  • řemeslnou výrobu proškolených keramiků na zakázku
  • arteterapeutická setkání zaměřená na sebepoznání s využitím různých výtvarných technik
  • zážitkové workshopy „Poslepu“ pro vidící veřejnost pod vedením nevidomých lektorek
  • výstavy výrobků klientů Hmateliéru
  • vydávání výtvarných katalogů zrakově postiženým keramikům
  • komentované haptické návštěvy výstav, muzeí a kulturních památek

„Hledala jsem nějakou výtvarnou či rukodělnou činnost, kterou bych mohla dělat samostatně, popř. s minimální asistencí. Vlastně si spíš hlína našla mě… Získala si mě tvárností, možností opakovaného přetváření tvaru, dokud si sama neřekne o svůj tvar, dokud se na tvaru spolu nedomluvíme.“

Tvůrci a jejich katalogy

Výstavy