Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým postižením

Prostřednictvím nejrůznějších kulturních aktivit a činností jsme podporovali tvořivost nevidomých a přispívali tak k jejich integraci do běžné společnosti.

Naším cílem bylo i přispívat k pozitivnímu vnímání nevidomých veřejností prezentací jejich řemeslných a uměleckých výrobků na výstavách a trzích.

  

Hmateliér – ateliér a keramická dílna hmatového modelování pro nevidomé

  • Výuka práce s hlínou speciální „Axmanovu technikou hmatového modelování pro zrakově postižené“ i jinými formami řemeslně výtvarné práce přizpůsobené přirozeným hmatovým schopnostem nevidomých
  • Řemeslnou výrobu proškolených keramiků na zakázku
  • Arteterapeutická setkání zaměřená na sebepoznání s využitím různých výtvarných technik
  • Zážitkové workshopy „Poslepu“ pro vidící veřejnost pod vedením nevidomých lektorek
  • Výstavy výrobků klientů Hmateliéru
  • Vydávání výtvarných katalogů zrakově postiženým keramikům
  • Komentované haptické návštěvy výstav, muzejí a kulturních památek

 

Tvůrci a jejich katalogy

Jiřina HOLEŇOVÁ

Katalog – Hlína a já (2018)

 

Alice HORNÁ

Katalog – Moje zahrada (2017)

 

Libuše Petrašová

Katalog – Baví mě tvořit (2016)

 

Jarmila Adámková

Katalog –..jenom nevidím (2014) 

 

Soubor uměleckých děl nevidomých sochařek: Křížová cesta – rukama nevidomých sochařů (2015)

 

Petra Voglová

Katalog – Sochaři (2013)

 

Marianna Machalová – Jánošíková:  

Katalog – Pohlazení (2012) 

 

Božena Přikrylová

Katalog – Oči v dlaních aneb viděno srdcem (2011)