Projekt „Vidět Tvýma očima“ 

Projekt probíhal v letech 2006-2021. Prostřednictvím profesionálně vyškolených odborných pomocníků podporoval a rozvíjel samostatnost a sebedůvěru nevidomých dětí a odlehčoval rodinám v každodenní péči. Odborní pomocníci pravidelně doprovázeli děti a mladé lidi ve věku 7 – 25 let do školy a ze školy a pomáhali jim v naplňování jejich potřeb, aktivit a zájmů, při nichž je nezbytná zraková kontrola a které jejich vidící vrstevníci běžně sami dělají. Tím přispívali k rozšíření jejich sociálních vazeb, informovanosti, zkušeností mimo okruh rodiny a školy a zvyšovali možnosti jejich integrace.

Projekt podporovali především: