Poslání, cíle a zásady poskytování služby

Poslání

Posláním Centra aktivního života je pomocí skupinových a individuálních aktivit podporovat lidi se zrakovým postižením v udržování a rozvoji sociálních dovedností, přispívat k jejich společenskému začleňování a umožňovat jejich komunitní setkávání.

Cíle

  • podpořit klienta v rozvoji sociálních dovedností
  • posílit setkáváním a vzájemným sdílením zapojení klienta do většinové společnosti i společenství nevidomých
  • zprostředkovat klientovi nové možnosti aktivního trávení času

Zásady

Individuální přístup

Respektujeme individualitu klienta, jeho potřeby a právo volby.

Partnerství

Klient je rovnocenným partnerem pracovníkům služby v jednání o službě i během jejího využívání.

Bezpečné prostředí

Zajišťujeme klidné, bezpečné a důvěryhodné prostředí, ve kterém se klient dobře cítí a rád se do něj vrací.

Podpora v začlenění

Podporujeme klienta v samostatnosti, upevňování společenských kontaktů a získávání nových dovedností.