Individuální podpora

Prostřednictvím individuální práce podporují naši pracovníci nevidomé klienty v jejich samostatnosti. Zprostředkovávají jim možnost aktivního trávení jejich volného času a podporují je v získávání nových vědomostí a dovedností.

Individuální práce obsahuje

  • zprostředkování a dlouhodobou podporu klienta pro spolupráci s dobrovolníkem
  • podporu nevidomého klienta dle jeho potřeb tak, aby se mohl účastnit skupinových akcí