Aktivity Centra aktivního života

Svou činnost pro naše klienty dělíme na skupinovou a individuální práci.

Skupinová práce

Pořádáme skupinové akce s různorodým tematickým zaměřením. Program je přizpůsobený potřebám nevidomých účastníků. Typy akcí a jejich program jsou vybírány a koncipovány tak, aby jejich účastníci získávali nové informace a dovednosti, které budou moci do budoucna využívat v běžném životě. Podporujeme tak jejich samostatnost a větší nezávislost na pomoci rodiny.

Podle charakteru akce a místa konání jsou určeny pro 4–10 nevidomých. Doprovod a vizuální podporu zajišťují pracovníci centra. Akce jsou záměrně realizovány pro menší počet osob. Kvalifikovaní pracovníci se díky tomu mohou účastníkům individuálně věnovat a zajistit příjemné a bezpečné prostředí.

Účast je bezplatná, na některých akcích klienti hradí vstupné do prostor (obvykle za zvýhodněnou cenu na základě průkazu ZTP, ZTP/P), v případě mimopražských výletů cestovné za vlak nebo autobus.

Typy akcí pro naše klienty

 • vzdělávací akce – návštěvy muzeí, zámků, zoologických a botanických zahrad
 • kulturní akce – návštěvy koncertů, divadel a filmových produkcí
 • tvůrčí dílny – seznámení s různými tvůrčími technikami
 • hudební workshopy – seznámení se s různými hudebními nástroji a styly
 • klub stolních her – pravidelné hraní speciálních her pro nevidomé
 • akce s pohybem – lekce jógy a sebeobrany

Individuální práce

Naši sociální pracovníci motivují nevidomé klienty při výběru a účasti na skupinových akcí. Doprovází klienty při dlouhodobé spolupráci s dobrovolníkem.

 

Ohlédnutí za rokem 2021

Služby Centra aktivního života využilo celkem 97 klientů s těžkým zrakovým postižením.

Naši sociální pracovníci věnovali klientům celkem 1056 hodin individuální pomoci.

Zrealizovali jsme celkem 18 skupinových akcí, 18 inspirativních rozesílek a 52 hodin jógy pro nevidomé.

Zrealizovali jsme

 • vzdělávací akce – celodenní exkurze do ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi, celodenní výlet s prohlídkou zámku Děčín, přednáška o archeologickém výzkumu, exkurze do pražské ZOO, Botanické zahrady, Schwarzenberského paláce a tři odpoledne s hrou qardo
 • kulturní akce – komentovaná prohlídka františkánského kláštera u kostela Panny Marie Sněžné, koncert Simone Rubíno v Rudolfinu a divadelní představení Shirley Valentine v divadle ABC.
 • tvůrčí dílny – 2x pletení košíků
 • akce s pohybem – 1x lekce sebeobrany, 1x kondiční cvičení a 52 lekcí jógy
 • „Inspirace z okamžiku“ – rozeslali jsme celkem 18 inspirativních rozesílek, kde jsme zpracovávali různá zajímavá témata z kulturního a společenského života a připojovali audio a video nahrávky