Aktivity Centra aktivního života

Svou činnost pro naše klienty dělíme na skupinovou a individuální práci.

Skupinová práce

Pořádáme skupinové akce s různorodým tematickým zaměřením. Program je přizpůsobený potřebám nevidomých účastníků. Typy akcí a jejich program jsou vybírány a koncipovány tak, aby jejich účastníci získávali nové informace a dovednosti, které budou moci do budoucna využívat v běžném životě. Podporujeme tak jejich samostatnost a větší nezávislost na pomoci rodiny.

Podle charakteru akce a místa konání jsou určeny pro 4–10 nevidomých. Doprovod a vizuální podporu zajišťují pracovníci centra. Akce jsou záměrně realizovány pro menší počet osob. Kvalifikovaní pracovníci se díky tomu mohou účastníkům individuálně věnovat a zajistit příjemné a bezpečné prostředí.

Účast je bezplatná, na některých akcích klienti hradí vstupné do prostor (obvykle za zvýhodněnou cenu na základě průkazu ZTP, ZTP/P), v případě mimopražských výletů cestovné za vlak nebo autobus.

Typy akcí pro naše klienty

 • vzdělávací akce – návštěvy muzeí, zámků, zoologických a botanických zahrad
 • kulturní akce – návštěvy koncertů, divadel a filmových produkcí
 • tvůrčí dílny – seznámení s různými tvůrčími technikami
 • hudební workshopy – seznámení se s různými hudebními nástroji a styly
 • klub stolních her – pravidelné hraní speciálních her pro nevidomé
 • akce s pohybem – lekce jógy a sebeobrany

Individuální práce

Naši sociální pracovníci motivují nevidomé klienty při výběru a účasti na skupinových akcí. Doprovází klienty při dlouhodobé spolupráci s dobrovolníkem.

 

Ohlédnutí za rokem 2022

Služby Centra aktivního života využilo celkem 110 klientů s těžkým zrakovým postižením.

Naši sociální pracovníci věnovali klientům celkem 2877 hodin individuální pomoci.

Zrealizovali jsme celkem 48 skupinových akcí, 18 a 88 hodin jógy pro nevidomé.

Zrealizovali jsme

 • akce a workshopy se vzdělávacím programem – celodenní výlet do Pardubic, setkání s členkou Pražské komorní filharmonie Hanou Kubisovou, návštěvu Anežského kláštera, seznámení s historií pražských hasičů, prohlídku vietnamské tržnice SAPA, návštěvu Průhonického parku, setkání s majitelem firmy Antonínovo koření s přednáškou o využití koření v kuchyni, seznámení s historií Lorety, prohlídku Trojského zámku, komentovanou procházku po Vyšehradu, exkurzi v Českém rozhlase a Klub stolních her, který probíhal celoročně
 • akce a workshopy s kulturním programem – navštívili jsme divadelní představení vršovického divadla Mana „Vršovice jsou zlatý, řek‘ tatínek“
 • tvůrčí dílny – připravili jsme 17 tvůrčích dílen: 6x pletení košíků, 3x velikonoční dílna, 2x výroba skleněné mozaiky, 1x keramická dílna, 3x adventní dílna a 2x vánoční dílna
 • hudební workshopy – zrealizovali jsme dva hudební workshopy: 1x hra na ukulele a 1x hra na lyru
 • lekce sebeobrany – uspořádali jsme celkem 4 lekce sebeobrany pro nevidomé
 • jóga pro nevidomé – proběhlo 88 lekcí jógy