Dne 22. března 2023 nás opustil PhDr. Milan Pešák, bývalý prezident SONS, pražský radní, senátor, a také předešlý člen správní rady Okamžiku. Čest jeho památce!

Roztančené odpoledne s Centrem aktivního života zaměřené na pocity, které v nás vyvolává hudba a její relaxační a aktivizační účinky má na naše tělo.

V úterý 7.3. jsme se na besedě naší poradny věnovali aktuálnímu tématu datové schránky pro uživatele se zrakovým postižením. Děkujeme lektorům Josefovi Budzákovi a Martinovi Procházkovi!

Opět po čase jsme s Centrem aktivního života navštívili výtvarnou dílnu Cuřínka.