Datová schránka

V úterý 7.3. jsme se na besedě naší poradny věnovali aktuálnímu tématu datové schránky pro uživatele se zrakovým postižením. Děkujeme lektorům Josefovi Budzákovi a Martinovi Procházkovi!