Na návštěvě v Cuřínce

Opět po čase jsme s Centrem aktivního života navštívili výtvarnou dílnu Cuřínka.