Online beseda „Jak být sebejistým a pohodovým rodičem“

Poradenské centrum Okamžiku  pořádá pro lidi se zrakovým postižením online besedu s Pavlou Kouckou na téma „Jak být sebejistým a pohodovým rodičem.“

Akce je určena pro lidi se zrakovým postižením a je zdarma.

Anotace a pozvánka k besedě:

Určitě si přejete mít spokojenou rodinu, svým dětem předávat to nejlepší. Někdy si ale možná lámete hlavu, jak to udělat. Něco se nedaří, jak byste rádi a atmosféra v rodině se Vám nezdá ideální. Jak naložit s vlastními pochybnostmi a obavami? Jak vyvážit bezpečnost a svobodu dítěte? Kolik pomoci přijímat od okolí a kolik od vlastního potomka?

Na tyto, ale i další otázky se budeme snažit nalézt odpovědi během online setkání. V jeho průběhu budeme diskutovat o různých situacích, se kterými se během výchovy setkáváme.

Psycholožka Mgr. et Mgr. Pavla Koucká vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a jednooborovou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především práci s rodiči, a to v azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vedla časopis Psychologie dnes, pracovala na Pražské lince důvěry a na Lince bezpečí. Je spoluautorkou knihy Výchova láskou a autorkou knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství.

Beseda se uskuteční online prostřednictvím programu Zoom v úterý 8. 6. 2021 od 15 do 17 hodin.

Počet účastníků besedy je omezen. Pro Zoom účastníky budeme k dispozici od 14:40 hod. Přihlaste se pouze v případě, že s daným programem máte zkušenosti a umíte se v něm orientovat.

Před započetím besedy obdržíte prostřednictvím e-mailu pozvánku s odkazem na připojení. Pokud jste již program Zoom na Vašem počítači v minulosti úspěšně použili, budete po aktivaci odkazu mít k dispozici tlačítko „Spustit aplikaci Zoom Meetings“. Po jeho stisknutí bude ještě třeba stisknout tlačítko „Join to Computer Audio“. Pro besedu není vyžadována kamera. V případě připojení přes počítač doporučujeme použití sluchátek s mikrofonem. Použitím mikrofonu a reproduktorů může vznikat ozvěna, která ruší ostatní účastníky.

Akce je určena pro lidi se zrakovým postižením a je zdarma.

Svoji účast nám nahlaste nejpozději do 4. 6. 2021 e-mailem na poradna@okamzik.cz nebo telefonicky na číslech 233 371 277 nebo 774 209 055.

Organizace Okamžik se tématu rodičovství nevidomých věnuje dlouhodobě. Od února 2020 navíc spustila nový projekt s názvem Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí, který je zaměřený na pomoc rodičům s předškolní, školní i mimoškolní přípravou jejich dětí. Pokud byste se chtěli o projektu dozvědět víc, podívejte se na naše webové stránky https://www.okamzik.cz/co-delame/podpora-nevidomych-rodicu-a-deti/ nebo se ozvěte na e-mail pomocrodinam@okamzik.cz či tel. číslo 733 714 994.

Na setkání s Vámi se těší,

pracovníci Poradenského centra