Nabízíme podporu rodinám, které mají jednoho nebo více nevidomých členů. Projekt je rozdělen na dva programy, kdy každý z nich je zaměřen na téma, které v oblasti podpory rodin považujeme za klíčové. Zároveň se zatím těmito oblastmi žádná organizace poskytující služby nevidomým komplexně nezabývá, a jsou tak pro cílovou skupinu zcela ojedinělé.

Program Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí

Podporujeme rodiče s těžkým zrakovým postižením při vzdělávání a celkovém rozvoji jejich dětí od 4 do 15 let prostřednictvím pravidelné pomoci odborných pomocníků z řad studentů VŠ/VOŠ. Náplní spolupráce jsou činnosti, při kterých pomocník poskytuje nevidomému rodiči podporu a zrakovou kontrolu v následujících aktivitách:

 • vypracovávání domácích úkolů s dětmi, příprava na vyučování;
 • zpřístupňování informací v tištěné i elektronické podobě (orientace na webových stránkách školy, práce se školním softwarovým systémem, přihlašování na kroužky, přihlašování/odhlašování obědů…);
 • kontrola správných návyků dítěte (držení tužky, nácvik psaní…);
 • nácvik jemné a hrubé motoriky dítěte, podpora základních pohybových dovedností;
 • nácvik vizuálních praktických dovedností s dítětem (navlékání korálků, vystřihování…);
 • digitalizace učebních textů a označování školních pomůcek, nákup a obstarávání školních pomůcek;
 • příprava na kroužky a zájmové aktivity;
 • spolupráce se vzdělávacími institucemi aj.

Vedle spolupráce s odborným pomocníkem může rodič operativně využívat i distanční pomoc koordinátora projektu, a to zejména při následujících činnostech:

 • zraková pomoc při vyplňování formulářů a dotazníků;
 • pohyb a orientace na webových stránkách školy nebo ve školním softwarovém systému;
 • nákup pomůcek a učebnic přes internet.

Program Doprovázení nevidomých dětí aneb Vidět tvýma očima

Podporujeme a rozvíjíme samostatnost a sebedůvěru nevidomých dětí a odlehčujeme rodinám v každodenní péči. Naši profesionálně vyškolení odborní pomocníci jsou studenty vysokých škol a přináší dětem a mladým lidem se zrakovým postižením kromě praktické pomoci v každodenním životě i nové informace ze světa vidících mladých lidí. Nevidomým dětem poskytují podporu při následujících aktivitách:

 • pravidelné doprovody do školy a ze školy a na zájmové aktivity během školního roku;
 • praktická pomoc při činnostech vyžadujících zrakovou kontrolu.

Služba je určena dětem a mladým lidem se zrakovým postižením ve věku 7 – 25 let v Praze.

Je zpoplatněna částkou 25 Kč za každých započatých 30 minut.

 

Naši speciálně vyškolení odborní pomocníci pravidelně doprovázejí tyto děti a pomáhají jim v naplňování jejich potřeb, aktivit a zájmů, při nichž je nezbytná zraková kontrola kontrola a které jejich vidící vrstevníci běžně sami dělají. Tím přispívají k rozšíření jejich sociálních vazeb, informovanosti, zkušeností mimo okruh rodiny a školy a zvyšují možnosti jejich integrace.

Cíle služby

 • Umožnit dětem realizovat podle jejich představ a zájmů činnosti, které jejich vidící vrstevníci běžně samostatně dělají.
 • Přispět k přiměřenému snižování závislosti na výhradní péči a pomoci rodičů, a tím posilovat jejich samostatnost, sebedůvěru a komunikační dovednosti.
 • Přispět ke zkvalitnění života nevidomých dětí rozšířením okruhu kontaktů s novými lidmi a snižováním informačního deficitu.
 • Podporovat harmonický rozvoj rodiny odlehčením v každodenní péči.

             

Je to velká zkušenost a dost věcí si při každé asistenci uvědomuji. Hlavně to, jak je zdraví cenné a křehké a že nevidomým se může stát člověk kdykoli. Dříve jsem si nevidomých na ulici skoro nevšimla, teď je registruji, už když slyším cvakat hůl. Také vím, co dělat, jak jim pomoci a také čím déle je doprovázím, tím více je beru jako kohokoli jiného.“

T: 733 714 994; E: pomocrodinam@okamzik.cz A: Na Strži 1683/40, Praha 4-Krč

Kontakty

Lidé v Okamžiku