Okamžik startuje nový projekt na pomoc nevidomým rodičům

V Okamžiku se již od roku 2000 snažíme pomáhat lidem se zrakovým postižením v nejrůznějších oblastech jejich života. V poslední letech zaměřujeme svoji pozornost i na problematiku rodičovství nevidomých. Před časem jsme vydali brožuru Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti a v tomto roce rozjíždíme nový projekt cílený na pomoc nevidomým rodičům vychovávajících vidící děti. I když se část našich dobrovolníků pravidelně angažuje v rodinách nevidomých rodičů a snaží se jim pomáhat, stále chybí kontinuální podpora rodičů v oblasti vzdělávání jejich dětí. Nevidomí rodiče si uvědomují důležitost této oblasti a zároveň vnímají limity, s nimiž se musí potýkat (omezená možnost vizuální kontroly, technické a komunikační bariéry ve spolupráci se školami apod.). A proto jsme v Okamžiku přišli se zcela novým a výjimečným projektem, jehož obsahem je právě kontinuální podpora nevidomých rodičů při školní přípravě jejich dětí navštěvujících ZŠ či předškolní třídu MŠ. Ve specializovaném výcviku vyškolíme odborné pomocníky z řad studentů VŠ nebo VOŠ, kteří budou spolupracovat s rodiči a nabídnou jim svou pomoc tam, kde z důvodu zrakového handicapu nemohou své vidící děti plně korigovat a rozvíjet (např. kreslení či psaní). Kromě vyškolených pomocníků bude rodičům k dispozici i koordinátor projektu.

Podporu pro tento nový projekt jsme našli také u Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, který je naším dlouholetým podporovatelem.

 

Více se dozvíte na https://www.okamzik.cz/co-delame/pomoc-detem-se-zrakovym-postizenim/, nebo u koordinátorky projektu Mgr. Barbory Hruškové, tel.733 714 994, e-mail: pomocrodinam@okamzik.cz.