Vidět tvýma očima – pomoc dětem se zrakovým postižením

Podporujeme a rozvíjíme samostatnost a sebedůvěru a odlehčujeme rodinám v každodenní péči.

Naši profesionálně vyškolení „odborní pomocníci“ jsou studenty vysokých škol a přináší dětem a mladým lidem se zrakovým postižením kromě praktické pomoci v každodenním životě i nové informace ze světa vidících mladých lidí.

Co děláme

  • pravidelné doprovody do školy a na zájmové aktivity během školního roku
  • praktická pomoc při činnostech vyžadujících zrakovou kontrolu

Služba je určena dětem a mladým lidem se zrakovým postižením ve věku 7 – 25 let v Praze.
Je zpoplatněna částkou 25 Kč za každých započatých 30 minut.

Poslání služby

Posláním služby je přispět k vyšší samostatnosti a k aktivnímu zapojení dětí a mladých lidí se zrakovým postižením do běžného života a odlehčit rodinám v každodenní péči o ně.

Naši speciálně vyškolení „odborní pomocníci“ pravidelně doprovázejí tyto děti a pomáhají jim v naplňování jejich potřeb, aktivit a zájmů, při nichž je nezbytná zraková kontrola kontrola a které jejich vidící vrstevníci běžně sami dělají. Tím přispívají k rozšíření jejich sociálních vazeb, informovanosti, zkušeností mimo okruh rodiny a školy a zvyšují možnosti jejich integrace.

Cíle služby

  • Umožnit dětem realizovat podle jejich představ a zájmů činnosti, které jejich vidící vrstevníci běžně samostatně dělají.
  • Přispět k přiměřenému snižování závislosti na výhradní péči a pomoci rodičů, a tím posilovat jejich samostatnost, sebedůvěru a komunikační dovednosti.
  • Přispět ke zkvalitnění života nevidomých dětí rozšířením okruhu kontaktů s novými lidmi a snižováním informačního deficitu.
  • Podporovat harmonický rozvoj rodiny odlehčením v každodenní péči.

„Je to velká zkušenost a dost věcí si při každé asistenci uvědomuji. Hlavně to, jak je zdraví cenné a křehké a že nevidomým se může stát člověk kdykoli. Dříve jsem si nevidomých na ulici skoro nevšimla, teď je registruji, už když slyším cvakat hůl. Také vím, co dělat, jak jim pomoci a také čím déle je doprovázím, tím více je beru jako kohokoli jiného.“

T: 773 069 630; E: s.vojtiskova@okamzik.cz A: Na Strži 1683/40, Praha 4-Krč

Kontakty

Lidé v Okamžiku