Okamžik, z. ú.

Jsme zavedená pražská nezisková organizace, která již od roku 2000 pomáhá lidem se zrakovým postižením v různých oblastech jejich života prostřednictvím dvou státem registrovaných sociálních služeb (Centrum aktivního života zrakově postižených a Poradenské centrum) a dalších projektů. Koordinuje největší dobrovolnické centrum zaměřené na pomoc nevidomým a dále nabízí pomoc nevidomým rodičům při vzdělávání a rozvoji jejich dětí.

 

Naše projekty:

  • Centrum aktivního života pro lidi se zrakovým postižením (prokliky)
  • Dobrovolnické centrum
  • Poradenské centrum
  • Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí

 

Posláním Okamžiku je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.

O naší činnosti se můžete více dozvědět v Výročních zpráv o činnosti a hospodaření.

Orgány zapsaného ústavu Okamžik:

STATUTÁRNÍ ORGÁN – ŘEDITEL

Mgr. David Lobpreis

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

Mgr. Radek Seifert – předseda

PhDr. Kateřina Kavalírová

Mgr. Klára Bendíková

PhDr. Milan Pešák

Martina Rysová

Sdružení