Pro klienty

Pro koho je projekt určený

  • rodiče s těžkým zrakovým postižením pobývajícím v Praze, kteří pečují o dítě/děti ve věku 3-15 let a podílí se na jejich vzdělávání a školní přípravě

Jak se stát klientem

  1. Klient si rozmyslí představu o spolupráci s odborným asistentem či koordinátorkou projektu (obsah, frekvenci, místo a čas, očekávání apod.);
  2. Klient zkontaktuje koordinátorku projektu, která s ním domluví úvodní schůzku, během které klient definuje své představy a společně s koordinátorkou je sladí s možnostmi projektu;
  3. Koordinátorka vyhledává vhodné odborné asistenty, kteří svou nabídkou odpovídají představám klienta;
  4. Klient absolvuje první úvodní schůzku s novým odborným asistentem a koordinátorkou projektu. Během této schůzky uzavírá Dohodu o využívání služby;
  5. Klient se pravidelně setkává s odborným asistentem na základě předem domluvené a oběma stranami odsouhlasené poptávky.