Výroční zpráva Okamžiku, z ú. za rok 2021

Začátkem června jsme vydali výroční zprávu za rok 2021 nazvanou „Příběhy“. Jejím prostřednictvím se můžete dozvědět, co nám uplynulý rok přinesl a co jsme i díky Vám mohli nabídnout lidem se zrakovým postižením, našim dobrovolníkům i široké veřejnosti. Výroční zprávu jsme protkali příběhy konkrétních lidí se zrakovým postižením, kteří využívají naše služby.

Touto zprávou chceme poděkovat vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem věnovali Okamžiku svoji podporu a doufáme, že nám svoji přízeň zachováte i do budoucna.