Výroční zpráva Okamžiku, z ú. za rok 2020

Začátkem června jsme vydali výroční zprávu za rok 2020 nazvanou „Okamžik slavil 20 let“. Pro nás pro všechny to nebyl rok lehký, ale po nahlédnutí do přiložené výroční zprávy zjistíte, že i přes všechny těžkosti, které nám tento „covidový“ rok připravil, jsme i nadále zdárně pokračovali ve své práci ve prospěch lidí se zrakovým postižením. 

Jménem našich pracovníků a klientů chceme poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem věnovali Okamžiku svoji podporu a doufáme, že nám přízeň zachováte i do budoucna.