Výlet do Pardubic s CAŽ

Celodenní výlet do Pardubic s Centrem aktivního života do Pardubic jsme si užili. Navštívili jsme zámek, kde nám průvodce v historické expozici přiblížil a jeho historii i stavební proměnu. Vyzkoušeli jsme si suchou ražbu a prohlédli archeologickou expozici „Proti proudu času“. Děkujeme pardubické rodačce Petře Švecové, která nám povyprávěla o perníkářství a o zajímavostech města.