Výlet CAŽ do Škoda Muzeum

V červenci jsme s Centrem aktivního života vyrazili do Mladé Boleslavi, kde jsme navštívili komentovanou prohlídku ŠKODA Muzeum. Osoby se zrakovým znevýhodněním jsou tam vítány. Muzeum se nachází v krásně rekonstruované budově škodových závodů a je z velké části osvětleno denním světlem. Proto doporučují pro lidí se zbytky zraku návštěvu v čase, kdy je jeho intenzita nejvyšší. Dále pro osoby se zbytky zraku mají na recepci muzea k dispozici sešity ve zvětšeném černotisku obsahující krátký text o zakladatelích automobilky a popis 10 vozů – milníků v historii výroby. 

Nám byla po celou dobu exkurze k dispozici báječná paní průvodkyně, která kromě zajímavého výkladu zodpověděla i spoustu dalších otázek. V expoziční části „Evoluce“ si zrakově postižení mohli hmatem prohléhnout busty zakladatelů i všechny vystavené vozy. Také nám bylo umožněno sednout si do jednoho z vystavených vozů z období první republiky. V závěru jsme navštívili expozici závodních vozů Škoda a prohlédli si auto, které si zahrálo ve hororu Juraje Herze Upír z Feratu. 

Po prohlídce následoval oběd v restauraci Café Restaurant VÁCLAV přímo v areálu muzea. Jejich vyhlášená svíčková, byla opravdu dobrá. Celá akce se vydařila a už se těšíme na srpnovou exkurzy do Botanické zahrady v Troji.