Výcvik dobrovolníků v době koronaviru

Pandemie koronaviru zasáhla také do našeho letošního výcviku nových dobrovolníků. Ten první probíhal v březnu a před vyhlášením nouzového stavu jsme stihli jen dvě z jeho tří částí. Poté jsme ho, stejně jako řadu dalších činností, museli pozastavit.  V průběhu května jsme se k přerušenému procesu vrátili, ale za změněných okolností. Abychom vyhověli hygienickým předpisům, museli jsme poslední část výcviku rozdělit do dvou skupin, z toho jedna se dokonce školila venku. Všichni byli samozřejmě v rouškách a v předepsaných rozestupech. Nakonec celý cyklus dokončilo 9 vytrvalých dobrovolníků. V současné době již všichni absolvovali zkušební doprovody i schůzky k podpisu smlouvy a postupně se zapojují do jednorázových doprovodů nebo dlouhodobé spolupráce. Druhý letošní naplánovaný výcvik z pochopitelných důvodů zcela odpadl. O to víc děkujeme devíti statečným, kteří rozšířili řady našich dobrovolníků.

Další cyklus výcviku nových dobrovolníků proběhne v termínech 7.,14. a 21.9.2020.