Specifika komunikace a doprovázení klientů se ZP

Pracovnice naší Poradny uspořádaly školení pro 15 pracovnic programu Podporovaného zaměstnávání organizace FOSA, ve kterém je průběžně zapojena i malá skupina klientů se ZP. Obsah dvou hodinového školení byl: Typy zrakového postižení, komunikace a interakce s nevidomým, kompenzační pomůcky, nácvik doprovodu, podpis nevidomého. Doufáme, že si pracovníci FOSY školící akci užili a informace jim budou k užitku:-)