S Centrem aktivního života v Trojském zámku

Prohlídka Trojského zámku spojená s tvůrčím workshopem v oranžerii se vydařila. Za poutavý výklad děkujeme paní Lucii Haškovcové z edukačního oddělení Galerie hlavního města Prahy