S CAŽ ve Schwarzenberském paláci

V úterý 12.10. jsme s klienty navštívili Schwarzenberský palác, kde jsme měli možnost si prohlédnout  hmatovou expozici Doteky baroka. Soubor vystavených odlitků je určen právě návštěvníkům se zrakovým postižením. Vývoj sochařství během 17. a 18. století představuje ve zkratce 14 exponátů nejvýznamnějších osobností této epochy. Nejvýrazněji je v kolekci zastoupen náš největší barokní sochař, Matyáš Bernard Braun, jehož sochy lákají k doteku bohatstvím a členitostí svých tvarů. Jádro tvoří pět vybraných alegorických hlav z proslulého cyklu Ctností a Neřestí ve východočeském Kuksu: alegorie Moudrosti, Spravedlnosti, Cudnosti, Obžerství a Lenosti. Expozice je opatřena rozšířenými popiskami v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku. Černotiskové popisky jsou vyjímatelné, aby si každý návštěvník mohl nastavit optimální vzdálenost pro čtení. Celý soubor spojuje vodící lišta, u každé popisky je pro snazší orientaci plastická značka. Nám se navíc po celou dobu věnovala kurátorka této expozice Mgr. Jana Klímová. Závěrem si navíc v lektorském oddělení mohli klienti zkusit vymodelovat z hrnčířské hlíny reliéf hlavy.