Prohlídka Národního technického muzea

Komentovaná prohlídka dopravní části NTM, kterou pro naše klienty na míru připravili lektoři Marie Marková a Miloš Milner, byla opravdový zážitek.
Oba průvodci měli skvěle připravený program, přizpůsobený potřebám našich klientů. Při výkladu na nich bylo vidět velké zaujetí a nadšení. V průběhu celé prohlídky se nám maximálně věnovali, obětavě odpovídali na zvídavé dotazy. Díky archivním rukavicím, které poskytlo muzeum, jsme měli možnost hmatem prozkoumat vybrané exponáty.
Rozhodně nám paní Marková i pan Milner dali více než bylo jejich „povinností“ či pracovní náplní. Za to jim patří velký dík. Svým přístupem a profesionalitou připravili několika lidem se zrakovým handicapem skvěle strávené odpoledne.