Prohlídka ČNB s Centrem aktivního života

Pro velký zájem už podruhé jsme si s našimi klienty užili komentovanou prohlídku Návštěvnického centra ČNB přizpůsobenou lidem se zrakovým postižením.