Program Dobro-druzi Nadace VIA

Vaše děti nás mohou podpořit prostřednictvím programu Dobro-druzi zaměřeném na mladé filantropy.  Tento program, který provozuje Nadace VIA podporuje týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc.

Oceňuje filantropické aktivity dětí a mládeže a chce k nim inspirovat další. Cílem je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství.
Nadace usiluje o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.
Za posledních 6 let se do programu mladých filantropů zapojilo více než 1200 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu.

CO PROGRAM NABÍZÍ

Vzdělávání, rozvoj, síťování:
• pomoc při plánování benefičních projektů
• úvodní rozvojové a vzdělávací setkání (sdílení zkušeností, fundraising, PR, práce se skupinou, právní otázky, apod)
• průběžné konzultace benefičních projektů
• závěrečné evaluační setkání týmů
• metodickou podporu formou Průvodce pro Dobro-druhy
• návštěvy týmů a benefičních akcí

Finanční podporu:
• příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
• zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč
• další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.

KOMU JE PROGRAM URČENÝ

Může jít o školní třídu, partu kamarádů, oddíl, skupinu vysokoškoláků či děti z volnočasového kroužku, které se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče) rozhodnou zorganizovat například běh, bazar, divadelní představení, koncert, aukci či adventní jarmark a výtěžkem z těchto akcí pomoci kupříkladu osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.