Poradenství v Okamžiku v roce 2021 a pozvánka na rok 2022

Služby individuálního poradenství využilo v roce 2021 celkem 119 klientů. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo poskytováno více dlouhodobé a komplexní podpory klientům, kteří nemají dostatečné rodinné zázemí a mají omezené možnosti využití jiných sociálních služeb a informací. Prezenčně se nám podařilo zorganizovat pro 37 účastníků 7 diskuzních online besed a jednu edukační procházku.

Letos již proběhla první beseda na téma rodičovství bez zraku, která proběhla online prostřednictvím programu Zoom.

Během roku Vám budeme podle epidemiologických podmínek nabízet besedy v online formě nebo pro menší počet účastníků v klubovně Okamžiku. A určitě na jaro plánujeme procházku s hmatovými mapami.

V individuálním poradenství nabízíme telefonické a e-mailové konzultace a samozřejmě se s Vámi dle potřeby rádi setkáme i osobně v Poradenském centru, kde Vám můžeme pomoci vyplnit formuláře, dohledat informace, přečíst a roztřídit osobní dokumenty a případně Vás doprovodit při jednání na úřadech a vyřizování dokladů.  

Poradenství je možné si domluvit na telefonu: 774 209 055 či e-mailu: poradna@okamžik.cz.

Provozní doba: pondělí–čtvrtek 9.00-17.00, pátek 9.00-13.00 na základě předchozího objednání. Klientům na vyžádání nabízíme doprovod od MHD do Poradenského centra a zpět.

O dalších plánovaných akcích Vás budeme informovat jak ve zpravodaji, tak e-mailem formou pozvánek. Vždy nás potěší, když reagujete na proběhlou besedu, informace ze zpravodaje a napíšete nám do poradny.

I v tomto roce se těšíme na setkání s Vámi!