Poradenství v Okamžiku v roce 2020 a pozvánka na rok 2021

Služby individuálního poradenství v Okamžiku využilo v roce 2020 celkem 84 klientů. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo poskytováno více dlouhodobé a komplexní podpory klientům, kteří nemají dostatečné rodinné zázemí a mají omezené možnosti využití jiných sociálních služeb a informací. Prezenčně se nám podařilo zorganizovat 5 odborných besed a diskuzních setkání pro 39 účastníků.

Letos máme za sebou první besedu na téma zpřístupňování památek, která proběhla online ve dvou termínech a prostřednictvím dvou různých programů – Zoom a Skype.

V tomto roce budeme klientům podle epidemiologických situace nabízet besedy jak prezenčně v klubovně Okamžiku pro menší počet účastníků, tak distančně v online formě. V únoru chystáme pro uživatele PC bez zkušenosti s programem ZOOM zkušební online schůzku s naší podporou na telefonu. 

V individuálním poradenství nabízíme kromě osobních, telefonických a e-mailových konzultací také odborné konzultace prostřednictvím Skype nebo WhatsApp.

Poradenství je možné si domluvit na telefonu: 774 209 055 či e-mailu: poradna@okamžik.cz.

I v tomto roce se těšíme na setkání s Vámi!