Poradenství v Okamžiku v roce 2019 a pozvánka na rok 2020

Služby individuálního poradenství v Okamžiku využilo v roce 2019 celkem 104 klientů. V rámci tohoto poradenství jsme klientům pomáhali překonat náročné životní situace, aktivně jim asistovali při jednání na úřadech a pomáhali při zprostředkování dalších služeb. Zároveň jsme zorganizovali osm odborných besed a jedno diskuzní setkání, celkem pro 71 účastníků.

V poradenském centru jsme také v roce 2019 začali nabízet uživatelům iPhonu, používající při práci odečítač VoiceOver, osobní konzultace. V rámci těchto konzultací je možné si s konzultantem Radkem Seifertem doplnit znalosti o integrovaných funkcích telefonu i některých široce používaných aplikacích. Zájemci si mohou domluvit také konzultaci prostřednictvím Skype nebo WhatsApp.

Na téma asistivních technologií bude zaměřena i první beseda letošního roku s názvem „Od disku k téčku aneb čtvrtstoletí asistivních technologií v Čechách a na Moravě“ s lektory Janem Šnyrychem a Radkem Seifertem, která proběhne 12. února.