DĚKUJEME!

Chtěli bychom poděkovat našemu dobrovolníkovi Martinovi a jeho přítelkyni, kteří pro nás opakovaně šijí roušky. Díky nim můžeme tyto roušky dále distribuovat i mezi naše klienty. Velmi si jejich pomoci vážíme! Děkujeme také ostatním dobrovolníkům, kteří v této nelehké době pomáhají.
Naše díky patří také APSS ČR, Magistrátu HMP, MPSV ČR a Praze 4 za pomoc při zajišťování ochranných prostředků (desinfekce, jednorázové ústenky).