Poděkování těm, kteří podporovali Okamžik v roce 2023

Začátkem nového roku bychom jménem našich pracovníků, a především klientů, rádi poděkovali všem, kteří naši činnost podpořili finančně či jinak přispěli k tomu, abychom v minulém roce mohli poskytovat služby našim klientům v plném rozsahu.

Jedná se především o podporovatele z veřejné správy: MPSV, MVČR, MHMP a Městské části Prahy 4,5,6,8,10,11,12,13,14 a nadace: Nadační fond českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadace Leontinka, Nadace J&T, Nadace Člověk člověku, Nadace ČEZ, Nadační fond Veolia, Nadační fond TESCO, NROS z programu „Vy rozhodujete my pomáháme“, Nadační fond pomoci, Nadace Sírius, Nadace Agrofert.
Jejich jmenovitý seznam, ale také seznam firemních a individuálních dárců, najdete na našich webových stránkách v odkaze „Podporují nás“ https://www.okamzik.cz/podporuji-nas/. Jsou zde vyjmenovány také firmy a organizace, které nás podpořili materiálně anebo s námi v loňském roce spolupracovali. Všem patří náš dík a těšíme se s nimi na další spolupráci i v tomto roce.

Speciální poděkování patří naší dobrovolnici Adrianě Doubkové Fico, která spolu s manželem Jirkou, také naším dobrovolníkem, vymysleli netradiční druh podpory. Vlastnoručně
háčkované košíky Adriana prodává prostřednictvím svých webových stránek pletenykosik.cz a celý výtěžek z prodeje poukazuje jako dar Okamžiku. Mimo to na dárcovském portálu Darujme.cz Adriana vytvořila výzvu Pomáhejte se mnou nevidomým (https://www.darujme.cz/vyzva/1203802) a košíky prodávala také během celého roku na různých trzích. Celkem za minulý rok na podporu Okamžiku vypletla a vydělala 147 785 korun.