Poděkování podporovatelům Okamžiku

Začátkem nového roku bychom jménem našich pracovníků, a především klientů, rádi poděkovali všem našim podporovatelům, kteří naši činnost podpořili finančně či jinak přispěli k tomu, abychom v minulém roce mohli poskytovat služby našim klientům v plném rozsahu.

Jedná se především o podporovatele z veřejné správy: MPSV, MVČR, MHMP a Městské části Prahy 4,5,10,11,12,13,14 a nadace: Nadační fond českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadace Leontinka, Nadace J&T, Nadace Člověk člověku, Nadace ČEZ, Nadační fond Veolia, NROS z programu „Vy podporujete my pomáháme“ a Nadace prof. Vejdovského.

Jejich jmenovitý seznam ale také seznam firemních a individuálních dárců najdete na našich webových stránkách v odkaze „Podporují nás“ https://www.okamzik.cz/podporuji-nas/. Na této stránce jsou vyjmenovány také a firmy a organizace, které nás podpořili materiálně anebo jsme s nimi loni nějakým způsobem nějakým způsobem spolupracovali. Všem patří náš dík a těšíme se s nimi na další spolupráci v roce 2023.

Speciální poděkování patří naší dobrovolnici Adrianě Doubkové, která spolu s manželem, také naším dobrovolníkem, vymysleli netradiční druh podpory. Adriana vytváří krásné háčkované košíky, které mají široké spektrum využití a na webových stránkách pletenykosik.wz.cz, které pro ni k narozeninám vytvořil její manžel, je nabízí k prodeji. Celá částka je přímo poukázána jako dar na účet Okamžiku. Za minulý rok na podporu Okamžiku vypletla a vydělala celkem 12 700 korun.

Další velký dík patří studentům libeňského gymnázia PORG, kterým se na vánočních trzích, které pořádají přímo ve škole, podařilo mezi sebou vybrat na podporu projektů Okamžiku částku 12 900 korun.