Poděkování Nadaci Leontinka

Děkujeme Nadaci Leontinka za poskytnutí poukazů, za které jsme mohli nakoupit edukativní hry a školní pomůcky pro rodiny zapojené do programu Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí.