Ohlédnutí za prvním pololetí v Dobrovolnickém centru

V červenci při odevzdávání průběžných zpráv našim donátorům pravidelně hodnotíme první polovinu roku. Jak si letos stojíme?

Zajistili jsme 387 jednorázových doprovodů v celkovém objemu 489 hodin. V dlouhodobé spolupráci spolu stálé dvojice nevidomý klient/dobrovolník strávily 2383 hodin. K tomu navíc 374 hodin probíhal kontakt „na dálku“ (zejm. telefonicky a e-mailem). Ve dvou cyklech výcviku dobrovolníků jsme proškolili 17 nových dobrovolníků. Všechny tyto výsledky byly lepší, než jsme plánovali.

Zpracovali jsme novou žádost o akreditaci dobrovolnického programu na další období a Ministerstvo vnitra ČR 30. 6. 2023 rozhodlo o udělení této akreditace.

Ani v létě nezahálíme, a tak probíhají pravidelné aktivity v obou dobrovolnických programech, schůzky nových dvojic do dlouhodobé spolupráce a nábor nových zájemců na podzimní výcvik dobrovolníků. Od září opět začínáme podávat žádosti o granty na příští rok a můžeme prozradit, že chystáme jednu novinku v jednorázových doprovodech.

Děkujeme všem, kteří v letošním roce DC podporují: Ministerstvo vnitra ČR, MHMP, MČ Praha 4, 10, 11, 14, Nadace Člověk člověku, Nadační fond Veolia a Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška (výše nadačního příspěvku 340 000,-).