Ohlédnutí za besedou s Pavlou Flámovou

V Poradenské centrum Okamžiku jsme uspořádali v březnu besedu s Pavlou Flámovou na téma „Jak se žije se zrakovým postižením v zahraničí?“. Nevidomá Pavla Flámová vystudovala klasický zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V posledních ročnících konzervatoře byla přijata na Právnickou fakultu MU v Brně, kde v roce 2011 promovala. Již při studiu na konzervatoři projevovala zájem o stylovou interpretaci staré hudby. V roce 2013 byla přijata ke studiu na světově známou Scholu Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji, kde pracovala s osobnostmi známými v celé Evropě. Studia zakončila v roce 2016.

První část besedy jsme věnovali právě studiu, které Pavla absolvovala už od základní školy v inkluzním vzdělávání. Zajímavé byly především její zkušenosti ze studia ve Švýcarsku, kde do jejího příchodu neměli na tamní hudební škole sebemenší zkušenosti s podporou nevidomých začínajících umělců. Poté jsme důkladně probrali život ve Švýcarsku, především prostředí města Basileje. Pokud jde o běžný každodenní život a možnosti samostatné orientace a pohybu beze zraku, našly se věci, které můžeme Švýcarům závidět, ale nemálo bylo i těch, které rozhodně mohou švýcarští nevidomí závidět nám. Na závěr došlo na Pavliny koníčky, kterých je požehnaně – namátkou uvedeme vodicí psi a kynologie, sporty (především běhání), skauting, ale i obyčejné pečení dezertů.

Pavla Flámová, úspěšná koncertní zpěvačka, věnující se ve Švýcarsku i pedagogické činnosti, se na besedě ukázala jako všestranný člověk s odvahou zkoušet nové věci a čelit nevšedním výzvám. Jsme opravdu rádi, že si při své krátké návštěvě České republiky našla okamžik i pro Okamžik.

 Poradenské centrum