Od Disku k Téčku aneb čtvrtstoletí asistivních technologií

Poradenské centrum Okamžiku uspořádalo ve středu 12. února 2020 odbornou besedu s názvem „Od Disku k Téčku aneb ćtvrtstoletí asistivních technologí v Čechách a na Moravě“. Společně jsme zavzpomínali, ale také srovnali, kam jsme se za uplynulé čtvrtstoletí posunuli. Průvodci besedou byli Jan Šnyrych, odpovědný redaktor časopisu Téčko, o technice zrakově postiženým na míru, a Radek Seifert, odpovědný redaktor bývalého časopisu Disk, počítačové přílohy Zory, jejíž je Téčko pokračovatelem.

Témat bylo skutečně mnoho. Vrátili jsme se stručně do dob dnes už dávných, neboť historie speciální výpočetní techniky pro nevidomé uživatele sahá až do 60. let minulého století. Nicméně hlavní pozornost byla věnována pomůckám a technologiím, které využíváme přibližně od let devadesátých. Začalo to Eurekou, první široce využívanou moderní pomůckou na bázi IT, pokračovalo vývojem hlasových syntéz a programů, braillských řádků, tiskáren, mobilních telefonů a samozřejmě především internetu. Stranou zájmu diskutujících však nezůstal ani vývoj služeb, diskusních fór, setkávání uživatelů, veletrhů a konferencí.

Některé pomůcky byly na místě k vidění, osahání i slyšení. Kromě zmíněné Eureky i například Optacon, který se u nás objevil už v 80. letech a se kterým se naučilo pracovat pohříchu málo uživatelů. Nejmodernější pomůcky zastupoval braillský řádek Focus 40 Blue ve verzi 2017, a také naprostá novinka v České republice, 20znakový notetaker s integrovanou braillskou klávesnicí Orbit Reader, využitelný i jako připojitelný braillský řádek přes BT. Ke slyšení byly jak nejstarší, tak moderní hlasové syntézy.

Besedy se zúčastnili jak uživatelští nováčci, tak zasloužilí matadoři – za ně jmenujme Jozefa Budzáka a Martina Procházku z Rehabilitačního a rekvalifikačního střediska na Dědině. Přítomen byl i Jiří Reichel, bývalý dlouholetý šéfredaktor časopisu Zora, který spolu s Radkem Seifertem v roce 1996 stál u zrodu specializovaného periodika v oblasti náročné výpočetní techniky pro nevidomé a slabozraké. Je skvělé, že tehdejší Disk má v dnešním Téčku kvalitního nástupce.